Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2015

companypfk
20:29
Choćbyśmy przemierzyli cały świat w poszukiwaniu piękna nie znajdziemy go nigdzie, jeśli nie nosimy go w sobie.
companypfk
20:28
2536 7cae
companypfk
20:28
2507 2030
Reposted bySilentForest SilentForest
companypfk
20:27
2469 dbe3
Reposted byevilotransfuzja-
companypfk
20:27
Niesamowite, że gdy powstrzymujesz się od uzasadnienia, ludzie zawsze wyczytają coś między wierszami.
companypfk
20:24
2268 75c1
companypfk
20:24
2233 cbe2
Reposted byevilo evilo
companypfk
20:24
2218 370f
companypfk
20:23

Gadam z Tobą pomimo tego, że szafa rozumie więcej.
companypfk
20:22
2057 e16e
Reposted bythuskovzideshowbobmotherfoca
companypfk
20:21
2035 fe5b
companypfk
20:21
2021 bee9
companypfk
20:19
Nieudane życie, trudno... ale nieudane samobójstwa! Aż mi wstyd.
companypfk
20:19
1895 31b4
companypfk
20:18
1880 4f2b
companypfk
20:18
1865 ebf8
Reposted byzupkaaaplacekijacekluvetcrumbcake
companypfk
20:14
Problemem nie są nogi, oczy czy usta - szepnął głos. - Problemy są zawsze w głowie.
Reposted byMsChocolatezupkaaaplacekijacekwildnessheartsleweloffcammycataurinkoSnapOutOfItzlotowlosacrumbcakeSkydelan
companypfk
20:13
1702 637e 500
companypfk
20:13
1680 77a1
companypfk
20:11
1478 0dab
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl