Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2017

companypfk
17:19

Odwaga może się przejawiać na wiele różnych sposobów. Czasem oznacza poświęcenie własnego życia dla czegoś ważniejszego, dla drugiego człowieka. Czasem to rezygnacja ze wszystkiego, co znałeś, ze wszystkich, których kochałeś, w imię czegoś większego. Ale czasem coś zupełnie innego.

Czasem oznacza, że mimo bólu zaciskasz zęby i każdego dnia na nowo podejmujesz wysiłek, mozolną pracę na rzecz lepszego jutra. I na taką właśnie odwagę muszę się teraz zdobyć.

Reposted byconieco conieco
companypfk
17:19

Przypuszczam, że ogień, który płonie tak jasno, nie może płonąć wiecznie

Reposted bymodelinainvissibleehateyouandloveyou

May 06 2015

companypfk
18:22

Każdy jest jakoś skaleczony.

— Marek Hłasko
companypfk
18:22

February 02 2015

companypfk
20:49
Właśnie postawiłam kropkę, ale czy we właściwym miejscu?
Reposted bytyskat7495 tyskat7495
companypfk
20:47
3733 d093
Reposted bytyskat7495crumbcakediebitchdie
companypfk
20:47
3725 ac71
companypfk
20:46
3691 12a0
companypfk
20:39
A najbardziej nienawidzę w sobie tego, że cholernie szybko wybaczam ludziom.
Reposted byUnrealUnrealityRybciaaa
companypfk
20:38
3204 b6de
Reposted bypiopaumisiekmalinowyUnrealUnrealitynemoralityumie-rankobesomebody050996sorainyhappinessforeverhungryonebadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgalbadgaliamlosingmyselfffdian364
companypfk
20:38
3158 99a4
Reposted bymuchlesszupkaaazupkaaa
companypfk
20:37
3124 ba4c
companypfk
20:35
Człowiek się nie zmienia. Człowiek czasami daje się tylko poznać z innej strony.
Reposted byRybciaaakateistrueUnrealUnreality
companypfk
20:35
2972 2b51
Reposted bykateistrueUnrealUnreality
companypfk
20:34
2945 21cb
companypfk
20:34
2935 541c
companypfk
20:32
Oszukujemy siebie tak często, że gdyby nam za to płacili, moglibyśmy się spokojnie utrzymać.
Reposted byzupkaaa zupkaaa
companypfk
20:31
2757 8ac4
Reposted bymarla23czekoladowalolamrs-cosmosgoodreason
companypfk
20:31
2732 74a3
Reposted bymarla23 marla23
companypfk
20:30
2688 303b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl